ریاضیات سوم راهنمایی
لطفا موضوع خود را از بخش موضوعات انتخاب کنید.
نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم فروردین 1391 توسط امیر حسین چراغی
تناسب معکوس:

تناسب به معنی نسبت داشتن و یا رابطه داشتن بین دو یا چند فاکتور یا کمیت است.

*اگر در یک تناسب با زیاد شدن ویا کم شدن یک کمیت دیگر نیز با مان تناسب زیاد و کم شود به این تناسب تناسب مستقیم گفته میشود

*اگر در یک تناسب با زیاد شدن کمیت کمیت دیگر کم شود ویا بلعکس با کم شدن یک کمیت کمیت دیگر زیاد شود به این تناسب تناسب معکوس گفته میشود

پیج رنک

آرایش

جاوا اسكریپت